iWater2018

Foto: iWater

Vaig sortir dijous passat d’iWater amb sensacions contradictòries, d’una banda em sembla haver aprofitat bé els tres dies i avançat a nivell professional, parlant amb vàries empreses interessants les quals podríem acabar col·laborant a curt i mig termini. Per l’altra tinc la sensació que la fira no ha crescut respecte de fa 2 anys, tan pel què fa a assistència com a dinamisme exhibit en la primera edició. Crec que l’absència de les grans marques del món de l’aigua com Canal Isabel II, Suez o Aqualia, podria haver marcat a la baixa l’esdeveniment.

A remarcar, i paral·lel a iWater, el descobriment d’una fira de nivell mundial ja consolidada com Smart City Expo, la qual va coincidir en dies em va fer pensar que es podrien crear més sinèrgies aprofitant els dos esdeveniments en una possible estructura de vasos comunicants.

Una de les activitats remarcables de la primera edició, les presentacions-llampec (InnoHub i TecnoHub), tot i ser prou interessants no han atret el mateix públic i presentaven un aspecte més aviat dessolador. Vist això, i pensant en el meu desenvolupament professional, em vaig dedicar a fer networking… i d’aquí n’han sortit uns videos d’algunes empreses que han volgut col·laborar en el blog i de pas promoure les seves activitats.

Som-hi.

DOROT (Empresa pertanyent a MAT Holding): Andrés Ortega, el seu Cap de Vendes, ens presenta CONDOR, un nou controlador fruit de la innovació de l’empresa, regulant cabal i pressió a partir de senyals de 4-20 mA (pH, terbolesa, conductivitat,etc.). Aplicable a aigües potables i de reg:

LIFE SAVING-E: aquest projecte implica una planta pilot muntada a l’EDAR de Rubí per provar la implantació d’un sistema de depuració via Annamox en 2 etapes. Vaig parlar amb la Raquel Montes, investigadora que porta el projecte; em va dir que estan molt contents amb els resultats i miraran d’allargar les proves fins a la primavera de 2019 per tenir més dades. Us enllaço el vídeo del projecte:

DIMASA GRUPO: Susana García ens explica les dues àrees de treball d’aquesta interessant empresa amb vocació internacional situada a Vacarisses:

LEITAT: sortint de l’iWater, a l’Smart City Expo, em vaig trobar amb aquest interessant projecte de reciclatge d’aigües urbanes:

INGAPRES: Jose Miguel Gambín, CEO de l’empresa, ens presenta Ingadesfa, un deshidratador de fangs de baix consum energètic 10 vegades més eficient que una centrífuga estàndard.

PRIMOZONE: Camilla Khrulova, Cap de Vendes, ens explica la tecnologia d’ozó innovadora d’aquesta empresa sueca:

Catalan Water Partnership: Xavier Amores ens remarca la importància de la internacionalització en el clúster català de l’aigua:

Encara que no hi ha videopresentació, destacaria en general en matèria de filtres i solucions globals en tractament d’aigües a STENCO, STF i HIDROGLOBAL. També em va semblar molt interessant la solució d’eliminació de nitrats via Hidrogenació Catalítica d’APLICAT, la qual espero aprofundir més endavant en l’aspecte tecnològic; i finalment també em va sorprendre la varietat de sectors on s’apliquen les solucions tecnològiques de CULLIGAN.

En definitiva, més enllà de certs punts de dubte organitzatius, han estat tres dies bastant intensos que han valgut la pena, tant a nivell personal com professional. Esperem millorar-ho de cara a la tercera edició.

 

iWater (i III): visites a les EDAR (R3Water)

CASTELL D’ARO

20161117_115450
Decantador de l’EDAR de Castell d’Aro

El tractament terciari d’aquesta EDAR consta de 3 elements:

· Filtració mitjançant filtre de sorra.

· Desinfecció per UV.

· Cloració mitjançant hipoclorit.

L’aigua provinent del decantador secundari té entre 5-10 NTU; amb la filtració s’aconsegueix reduir entre 1 i 2 unitats aquesta terbolesa, cosa que a primera vista no sembla massa però és suficient perquè el procés de desinfecció per UV sigui eficient.

A aquest tractament terciari funciona 24/7 durant els mesos de Maig a Setembre i que subministra aigua regenerada a demanda dels usuaris (cultius i camps de golf).

A sota podeu veure una galeria de fotos d’un filtre de sorra treballant, un altre on se li aplica un contrarrentat i un tercer buit esperant el seu torn:

Un cop explicat el funcionament de l’Estació Regeneradora d’Aigües o ERA (al tractament terciari també se’l pot anomenar així ja que treballa com una unitat independent de l’EDAR), vam entrar en les tecnologies pròpies del projecte R3Water existents a Castell d’Aro: aquaBio i DosControl.

img_20161117_111907
L’analitzador aquaBio per dins

Com ja vaig explicar en un post anterior, aquaBio (ADASA) proporciona un anàlisi en continu de patògens (E. coli i coliformes fecals) per fluorescència i absorbància. El temps de detecció es troba entre les 3 i 12 hores, molt inferior a l’analítica tradicional per laboratori (24-96 hores), dotant així d’una capacitat de resposta de l’ERA molt superior de cara als seus demandants.

img_20161117_112710
Ernest Mejías de TEQMA explicant DosControl

Complementant-se a aquaBio tenim DosControl (TEQMA), la tecnologia de control en el procés de desinfecció. Així, en funció dels paràmetres que li pugui donar aquaBio, DosControl donarà l’ordre de dosificació correcta per a la desinfecció de la posterior aigua regenerada.

Acabades les presentacions i anant cap a l’autocar per dirigir-nos a la següent EDAR encara vam poder veure la distribució de l’aigua en flux pistó, augmentant el temps de contacte amb el clor abans de ser impulsada 5 km amunt per regar els camps de blat de moro de Solius:

img_20161117_115238

LA BISBAL

20161117_124632

Em va cridar l’atenció de la presència d’un MBR en una EDAR municipal com la de La Bisbal. Després ens van explicar que en un primer moment aquesta disposava d’un tractament secundari convencional però que a l’hora d’ampliar-la, per problemes d’espai, es va decidir per aquesta opció i no per una segona línia. Immediatament em va venir al cap l’EDAR de Riu Sec de Sabadell com a exemple similar.

Un exemple de com treballen les membranes de fibra buida (hollow fiber) d’un sistema MBR:

https://youtu.be/d0bcPBjNz2g

En aquesta EDAR hi ha instal·lat AQUATRACK, un sistema de monitoratge en continu d’ampli espectre de contaminants. En aquest cas la detecció és immediata però ens caldrà d’un analitzador per concretar exactament de quin patògen o contaminant orgànic es tracta.

Per acabar, l’aigua que entra a l’EDAR passa tota pel sistema MBR, i només és derivada a la línia convencional si a la línia MBR s’arriba al màxim de cabal projectat.

EMPURIABRAVA

La tarda la vam dedicar íntegrament a l’EDAR d’Empuriabrava, on se’ns va explicar Optimedar.

img_20161117_160950

Aquest sistema de control s’adapta al que vol l’explotador, tant si funciona mitjançant on/off com si ho fa per variadors de freqüència.

[wpvideo GzYaYiXy]

L’EDAR consta de 2 plantes independents, una més extensa i antiga i una altra de compacta que és la que funciona habitualment durant l’any. L’antiga consta de dues línies i actua de suport en èpoques estivals.

El tractament terciari disposa d’unes llacunes d’afinament que fan de pulmó (el temps de retenció és de 6-8 dies a l’hivern i de 2-4 dies a l’estiu) i principalment s’hi eliminen patògens. Llavors l’aigua passa a un sistema d’aiguamolls artificials fet de 3 cel·les (80 cm. de profunditat) i a una llacuna natural, l’estany Europa (40 cm.) on l’aigua s’infiltra per gravetat i va a parar a les bombes d’impulsió que la portaran a l’espai protegit dels Aiguamolls de l’Empordà per a diferents usos.

img_20161117_164339
Llacunes d’afinament a l’EDAR d’Empuriabrava

I fins aquí la jornada pràctica de R3Water. Un 10 a l’organització per com ha preparat aquest dia. A mi m’ha servit per fer un petit tast del que s’està movent a l’entorn de la reutilització i la seva importància creixent a curt i mitjà termini.

iWater (y III): visitas a las EDAR (R3Water)

CASTELL D’ARO

20161117_115450
Decantador secundario de la EDAR de Castell d’Aro

El tratamiento terciario de esta EDAR consta de 3 elementos:

· Filtración mediante filtros de arena.

· Desinfección por UV.

· Cloración mediante hipoclorito.

El agua proveniente del decantador secundario tiene entre 5-10 NTU; con la filtración se consigue reducir entre 1 y 2 unidades la turbidez, suficiente para que el proceso de desinfección por UV sea efectivo.

Este tratamiento terciario funciona 24/7 durante los meses de Mayo a Septiembre y suministra agua regenerada a demanda de los usuarios, principalmente cultivos y campos de golf.

Explicado el funcionamiento de la Estación Regeneradora de Aguas o ERA (al tratamiento terciario también se lo puede denominar así puesto que trabaja como una unidad independiente de la EDAR), entramos en las tecnologías propias del proyecto R3Water existentes en Castell d’Aro: AquaBio y DosControl.

img_20161117_111907
El analizador aquaBio por dentro

Cómo ya expliqué en una entrada anterior, aquaBio proporciona un análisis en continuo de patógenos (E. coli y coliformes fecales) por fluorescencia y absorbancia. El tiempo de detección se encuentra entre las 3 y 12 horas, muy inferior a la analítica tradicional por laboratorio (24-96 horas), dotando así de una capacidad de respuesta a la ERA muy superior de cara a sus usuarios.

img_20161117_112710
Ernest Mejías de TEQMA explicando DosControl

Complementándose a AquaBio tenemos a DosControl, la tecnología de control del proceso de desinfección. En función de los parámetros que le de AquaBio, DosControl dará la orden de dosificación correcta para la desinfección del agua regenerada.

Acabadas las presentaciones y yendo hacia el autocar para dirigirnos a la siguiente EDAR todavía pudimos ver la distribución del agua en flujo pistón, aumentando el tiempo de contacto con el cloro antes de ser impulsada 5 km arriba para regar los campos de maíz de Solius:

img_20161117_115238

LA BISBAL D’EMPORDÀ

20161117_124632

Me llamó la atención la presencia de un MBR en una EDAR municipal como la de La Bisbal. Después nos explicaron que en un primer momento esta disponía de un tratamiento secundario convencional pero que cuando se proyectó su ampliación, por problemas de espacio la administración optó por las membranas. Otro ejemplo a nivel municipal de presencia de MBR es la EDAR de Riu Sec en Sabadell.

En esta EDAR hay instalado AQUATRACK, un sistema de monitorización en continuo de amplio espectro. En este caso la detección es inmediata pero nos hará falta un analizador para concretar exactamente de qué patógeno o contaminante se trata.

EMPURIABRAVA

La tarde la dedicamos íntegramente a la EDAR de Empuriabrava, donde se nos explicó el funcionamiento de Optimedar.

img_20161117_160950

Este sistema de control se adapta a lo que quiere el explotador, tanto si funciona mediante on/off como si lo hace por variadores de frecuencia.

La EDAR consta de 2 plantas independientes, una más extensa y antigua y otra compacta que es la que funciona habitualmente durante el año. La antigua consta de dos líneas y actúa de apoyo en épocas estivales.

El tratamiento terciario dispone de unas lagunas de afino que hacen de pulmón (el tiempo de retención es de 6-8 días en invierno y de 2-4 días en verano) donde principalmente se eliminan patógenos. Luego el agua pasa a un sistema de humedales artificiales hecho de 3 celdas (80 cm. de profundidad) y a una laguna natural, el estanque Europa (40 cm.) donde el agua se infiltra por gravedad y las bombas de impulsión la enviarán al espacio protegido de los Humedales del Empordà.

img_20161117_164339
Llacunes d’afinament a l’EDAR d’Empuriabrava

Y hasta aquí la jornada práctica de R3Water. Un 10 a la organización, a mí me sirvió para empezar a ver lo que se mueve en el mundo de los terciarios aplicados a la reutilización.

iWater (II): Workshop R3Water i visita a la fira

20161116_092525

El passat dia 16 de Novembre vaig anar al Workshop de R3Water de la fira iWater de Barcelona. Com que tenia una mica de temps fins que no comencessin les xerrades vaig fer una ronda per la zona d’exposició. Em va semblar de dimensions petites però sabent que els diamond partners són Suez, Canal Isabel II i Aqualia fa presagiar que la fira tindrà continuitat (2018) i que anirà a més.

I parlant del Canal, una molt bona idea la promoció de la seva aigua potable:

img-20161116-wa0002

Ja deixant l’exposició per més tard, em vaig acreditar per R3Water i acomodar per poder gaudir d’un matí d’intessants experiències en reutilització.

La benvinguda va ser a càrrec de Uwe Fortkamp, de l’IVL, i que va posar l’èmfasi en veure les EDAR com una unitat de producció (de fet, com una fàbrica amb els seus inputs i outputs) més que com una de tractament d’un residu concret.

De fet, l’esperit del projecte r3Water posa en valor i vol impulsar un canvi de paradigma: l’aigua residual com a matèria primera per, un cop tractada afavorir-ne diferents usos (rec, neteja de carrers, manteniment d’aqüífers o fins i tot com a aigua de boca mitjançant la potabilització indirecta o directa), reciclar els seus components i millorar l’eficiència de recursos del procés.

logo-r3water

Tornant a les xerrades, un cop el Sr. Fortkamp va acabar la seva intervenció va ser el torn d’en Lluís Sala, el qual es va centrar en diferents exemples de reutilització que ha portat a terme el Consorci de la Costa Brava. De la seva part em va semblar especialment interessant que l’aigua regenerada que s’utilitza per rec ja conté un mínim de nitrogen que fa que no sigui necessari l’addició d’aquest als camps, sent un factor clau per a les zones d’especial vulnerabilitat.

REUSE OF WATER

Més tard, i ja formant part del grup de tecnologies de control de la reutilització, li tocà a l’Ernest Mejías (TEQMA) presentar DosControl, una tecnologia que supervisa i controla el procés final de desinfecció. Aquest indica la dosi justa que optimitza la despesa de clor o radiació UV amb l’assegurament d’una aigua de qualitat per a ser reutilitzada i que per tant, compleix amb els paràmetres legals establerts.

La següent presentació va correspondre a la Montserrat Batlle (ADASA), que ens va presentar l’analitzador AquaBio, el qual determina a partir de la fluorescència i l’absorbància la presència de E. coli  i els coliforms totals presents en l’aigua regenerada. L’avantatge d’aquest analitzador, que a més actua en continu, és la seva rapidesa a l’hora de detectar els patògens (entre 3 i 12 hores). Actualment, pel mètode tradicional de laboratori se sol trigar entre 24 i 96 hores, una eternitat en comparació!

Finalment, per tancar la part de tecnologia de la reutilització es va presentar AQUATRACK, un altre analitzador que a diferència d’AquaBio detecta els patògens en temps real, tot i que necessitarem un analitzador de mostres al laboratori per saber de quin patogen es tracta. En aquest cas AQUATRACK ens aniria molt bé si necessitéssim saber al moment si l’aigua que estem subministrant és apta o no per a l’ús que se n’està fent.

RESOURCE RECOVERY

D’aquest apartat em va cridar l’atenció la carbonització hidrotèrmica (HTC), presentat per l’Stepan Kusche, de AVA-CO2. És un procés pel qual es transforma la biomassa en biocoal (carbó biològic?) i on les emissions de CO2 queden neutralitzades pel mateix procés.

Aquí en teniu més informació: AVA-CO2

En una segona fase està previst de poder millorar la recuperació de fòsfor en la mateixa HTC.

RESOURCE EFFICIENCY

simba-icra

En l’últim apartat es va parlar tant de sistemes de microbombolles que augmentaven l’Oxigen Dissolt (DO) en un 50%, com de la millora del control de Anammox, així com la necessitat d’auditar el procés energètic de les plantes (per part d’en Lluís Corominas de l’ICRA). Per completar el conjunt de tecnologies presentades i sabent que en faré referència en la propera entrada al blog (EDAR Empuriabrava), es va presentar un sistema basat en la monitorització online del procés d’aireació biològic, anomenat OptimEDAR.

optimedar

En Jordi Cros (ADASA) ens va explicar el principi d’operació en què es basa OptimEDAR: l’ús de l’Oxigen Dissolt i la sonda Redox per determinar l’estat del reactor biològic. A partir d’aquí s’usen les dades en el temps d’aquests dos paràmetres i uns algoritmes per calcular la càrrega orgànica equivalent (EOC), ajustant així les condicions de temps i operació de les bufants del reactor. D’aquesta manera s’optimitza el consum energètic, aconseguint una reducció mitjana d’un 20%. També s’ha vist un augment de l’eficiència en el tractament biològic (sobretot en l’eliminació de nitrogen i fòsfor, així com una estabilització de la microbiota). En aquest gràfic hi teniu els resultats obtinguts a l’EDAR d’Empuriabrava:

01

També es va comentar que és més fàcil que OptimEDAR capti l’atenció de les EDAR més grans que de les petites, donat que aquest % és més significatiu en valor econòmic a mida que el volum a tractar creix.

Cap a les 13h hi va haver un temps per les reflexions finals:

· Actualment hi ha unes certes barreres burocràtiques (Comissió Europea) per seguir promovent la reutilització, però és totalment necessari insisitir en aquesta per les futures previsions d’escassetat hídrica.

· S’ha de seguir mantenint l’obertura de fronteres entre els països europeus per una millor eficiència d’intercanvi i col·laboració entre els proveïdors.

· Des dels anys 80 del segle passat s’ha fet un llarg camí en el monitoratge i control de l’aigua, és a dir que la tecnologia ja existeix, és qüestió de promoure-ho.

Finalment em quedo amb una frase de l’Ernest Mejías, la reprodueixo tal com la va dir en anglès perquè crec que té més força:

«Reuse of water is not a hobby, is a real need».

Després de les conclusions es va convidar als assistents que ens presentéssim i expliquéssim el motiu del nostre interès per aquest workshop així com les nostres impressions finals. També se’ns va recordar el punt de trobada per iniciar les visites del dia següent, sortint des de Girona per anar a visitar tres EDAR on ja treballen amb alguna de les tecnologies proposades.

Acabat el workshop, temps per dinar en 10 minuts i trobada amb els meus excompanys del Màster en Tecnologia i Gestió de l’Aigua, amb els quals vaig tafanejar per la fira al llarg de la tarda.

young-water-professionals

Les activitats proposades per la fira més interessants, al meu parer, van ser les presentacions-llampec (10 minuts) que es feien a banda i banda del saló. Tech Hub tenia a veure amb projectes d’inversió, solucions i exemples de bones pràctiques; aquí vam poder escoltar la xerrada de la YWP, on se’ns posava al dia de l’estat en què es troben els treballs per legislar a nivell europeu sobre reutilització.

techhub

L’altre sector de xerrades de 10 minuts el representava Inno Hub, dedicat a tendències, models de negoci i emprenedoria en el sector de l’aigua. En aquest cas vam poder gaudir d’una interessant presentació de l’Àlex Vega (AGBAR) sobre nous sistemes de reutilització i contaminants emergents.

Com a curiositat, tot i que em va faltar temps perquè me’n fessin una, a l’stand d’Aqualia hi tenien un dibuixant de caricatures que et representava segons el teu sector de feina. A un dels meus companys el van dibuixar apareguent sota d’una tapa de clavegueram atrapant rates, ja que es dedica al sector del drenatge 🙂

Més enllà de l’anècdota també regalaven un llibre molt interessant:

20161121_135230

I havent expremut el dia i amb temps just per agafar el tren de tornada, crec que va ser una bona experiència, valorant l’encert de la programació dels workshops, TechHub i InnoHub com a fet diferencial. Si iWater vol seguir creixent penso que ha de mantenir l’aposta pel coneixement més enllà de l’innegable importància de l’àmbit comercial. D’aquesta manera podria arribar a ser molt ben valorada dintre de la gran oferta de fires existent actualment.

PS: em queda per explicar la jornada de visites a les EDAR. Ho deixo pel proper post. Stay tuned!

iWater (II): Workshop R3Water y visita a la feria

20161116_092525

El pasado día 16 de Noviembre fui al Workshop de R3Water de la feria iWater de Barcelona. Al disponer de tiempo hasta que no empezaran las charlas fui dar una vuelta por la zona de exposición. La primera impresión que tuve es que ocupaba poco espacio, pero sabiendo que los Diamond Partners son Suez, Canal Isabel II y Aqualia todo hace presagiar que la feria tendrá continuidad en 2018.

Y hablando del Canal, tuvieron una muy buena idea para promocionar su agua potable:

img-20161116-wa0002

Dejando la exposición para más tarde, me acredité en R3Water para poder disfrutar de una mañana de intesantes experiencias en reutilización.

La bienvenida fue a cargo de Uwe Fortkamp, de la IVL, el cual puso el énfasis en que viéramos las EDAR como una unidad de producción (de hecho, como una fábrica con sus inputs y outputs) más que como una planta de tratamiento de residuos.

De esta forma, el espíritu del proyecto R3Water pone en valor y quiere impulsar un cambio de paradigma: el agua residual como materia prima por, una vez tratada poderla reutilizar (para riego, limpieza de calles, mantenimiento de acuíferos o incluso como agua de boca)), reciclar sus componentes y mejorar la eficiencia de recursos del proceso.

logo-r3water

Volviendo a las charlas, cuando el Sr. Fortkamp acabó su intervención fue el turno de Lluís Sala, el cual se centró en diferentes ejemplos de reutilización que ha llevado a cabo el Consorcio de la Costa Brava. De su charla me pareció especialmente interesante que el agua regenerada que se utiliza para riego ya contiene un mínimo de nitrógeno que hace que no sea necesario la adición posterior en los cultivos.

REUSE OF WATER

Más tarde, y ya formando parte del grupo de tecnologías de control de la reutilización, le tocó a Ernest Mejías (TEQMA) presentar DosControl, una tecnología que supervisa y controla el proceso final de desinfección. Este indica la dosis justa que optimiza el gasto de cloro o radiación UV combinado con un agua de calidad para ser reutilizada y que por lo tanto, cumple con los parámetros legales establecidos.

La siguiente presentación correspondió a Montserrat Batlle (ADASA), que nos presentó el analizador AquaBio, el cual determina a partir de la fluorescencia y la absorbancia la presencia de E. coli y los coliformes totales presentes en el agua regenerada. La ventaja de este analizador, que además actúa en continuo, es su rapidez a la hora de detectar patógenos (entre 3 y 12 horas). Actualmente, por el método tradicional de laboratorio se suelen tardar entre 24 y 96 horas!

Finalmente, para cerrar la parte de tecnología de reutilización se presentó AQUATRACK, otro analizador que a diferencia de AquaBio detecta los patógenos en tiempo real, aunque necesitaremos un analizador de muestras en el laboratorio para saber de qué patógeno se trata. En este caso AQUATRACK sería ideal en caso de necesidad de saber inmediatamente si el agua que estamos suministrando es apta o no para su uso.

RESOURCE RECOVERY

De este apartado me llamó la atención la carbonización hidrotérmica (HTC), presentado por el Sr. Stepan Kusche, de AVA-CO2. Es un proceso por el cual se transforma la biomasa en carbón biológico y en el cual las emisiones de CO2 quedan neutralizadas por el mismo proceso.

Aquí tenéis más información: AVA-CO2.

En una segunda fase está previsto de mejorar la recuperación de fósforo en la misma HTC.

RESOURCE EFFICIENCY

simba-icra

En este último apartado se habló tanto de sistemas de microburbujas que aumentan el Oxígeno Disuelto en un 50%, como de la mejora del control de Anammox y la necesidad de auditar el proceso energético de las plantas (Lluís Corominas, del ICRA). Para completar el conjunto de tecnologías expuestas, se presentó un sistema basado en la monitorización online del proceso de aireación biológico, denominado OptimEDAR.

optimedar

Jordi Cros, de ADASA, nos explicó el principio de operación en el cual se basa OptimEDAR: el uso del Oxígeno Disuelto y la sonda Redox para determinar el estado del reactor biológico. A partir de aquí se usan los datos en el tiempo de estos dos parámetros y unos algoritmos para calcular la carga orgánica equivalente (EOC), ajustando así las condiciones de tiempos y operación de las soplantes del reactor. De este modo se optimiza el consumo energético, consiguiendo una reducción media de un 20%. También se ha visto un aumento de la eficiencia en el tratamiento biológico (sobre todo en la eliminación de nitrógeno y fósforo además de una estabilización de la microbiota). En este gráfico tenéis los resultados obtenidos de la EDAR de Empuriabrava:

01

También se comentó que es más fácil que OptimEDAR capte la atención de las EDAR más grandes que de las pequeñas, dado que este % es más significativo en valor económico a medida que el volumen a tratar crece.

Y acabadas las charlas aún hubo tiempo para las reflexiones finales:

· Actualmente hay ciertas barreras burocráticas (Comisión Europea) para seguir promocionando la reutilización, así que es totalmente necesario seguir insisitiendo por las futuras previsiones de escasez hídrica.
· Fronteras abiertas entre los países europeos para una mejor eficiencia de intercambio y colaboración entre los proveedores.
· Desde los años 80 del siglo pasado se ha hecho un largo camino en la monitorización y control del agua, es decir que la tecnología ya existe, es cuestión de promocionarla.

Finalmente me quedo con una frase de Ernest Mejías, la reproduzco tal como la dijo en inglés porque creo que tiene más fuerza:

«Reuse of water is not a hobby, is a real need».

Después de las conclusiones se invitó a que los asistentes nos presentáramos y explicáramos el motivo del interés por este workshop. También nos recordaron el punto de encuentro del día siguiente para iniciar las visitas a las depuradoras donde ya trabajan con alguna de las tecnologías propuestas.

young-water-professionals

Las actividades propuestas por la feria más interesantes fueron las presentaciones-relámpago (10 minutos) que se hacían a ambos lados del salón. TechHub tenía que ver con proyectos de inversión, soluciones y ejemplos de buenas prácticas; aquí pudimos escuchar la charla de la YWP, donde se nos ponía al día del estado en que se encuentran los trabajos para legislar a nivel europeo sobre reutilización.

techhub

El otro sector de charlas de 10 minutos lo representaba InnoHub, dedicado a tendencias, modelos de negocio y emprendeduría en el sector del agua. En este caso pudimos disfrutar de una interesante presentación de Àlex Vega sobre nuevos sistemas de reutilización y contaminantes emergentes.

Como curiosidad, en el stand de Aqualia tenían un dibujante de caricaturas que te representaba según tu sector de trabajo. A uno de mis compañeros lo dibujaron saliendo de debajo de una tapa de alcantarillado atrapando ratas, 🙂

Más allá de la anécdota, en el stand nos regalaron un libro muy interesante:

20161121_135230

Habiendo exprimido el día y con tiempo justo para coger el tren de vuelta, iWater ha sido una buena experiencia, valorando la programación de los workshops TechHub y InnoHub como hecho diferencial. Si iWater quiere seguir creciendo creo que tiene que potenciar estas charlas y mantener la apuesta por el conocimiento más allá de la importancia de la apuesta comercial. De este modo puede tener un valor intrínseco dentro de la gran oferta actual de ferias.