Panell d’experts per l’aigua regenerada

Detall de l’ERA del Prat de Llobregat. Font: Àrea Metropolitana de Barcelona

El passat 21 de novembre es va reunir per primera vegada el Panell d’Experts encarregat d’estudiar la possibilitat de transportar l’aigua regenerada de l’EDAR del Prat de Llobregat al tram final del riu Llobregat, amb l’objectiu d’augmentar la garantia d’aigua més enllà dels períodes de sequera.

El Panell d’Experts en la seva primera reunió. Font: ACA.

Actualment l’àrea metropolitana s’abasteix d’un mix triple d’aigües de diferents orígens:

  • Subterrànies
  • Superficials
  • Dessalinitzades

L’objectiu de l’estudi posat en marxa hi afegiria un quart origen, les aigües provinents de l’Estació Regeneradora d’Aigües o ERA. Aquesta disposa d’un tractament terciari que produeix un aigua de qualitat prou bona com per abocar-la aigües amunt del riu Llobregat amb l’objectiu de ser captada per la potabilitzadora de Sant Joan Despí. De fet, amb l’entrada en vigor del nou Pla de Sequera ja està previst de fer-la servir amb aquest objectiu, concretament quan les reserves dels embassaments estiguin per sota del 25%. De totes maneres, i en previsió d’estressos hídrics futurs es vol fer un pas més ambiciós: poder aportar aquesta aigua regenerada durant tot l’any.

La viabilitat tècnica ja hi és, la sanitària també, només falta el vist-i-plau dels experts per confirmar-ho i poder quadrar el cercle en benefici de tothom.

Font: Agència Catalana de l’Aigua

Continúa leyendo Panell d’experts per l’aigua regenerada

Nou concepte d’EDAR i criteris de disseny

ingenio_xyz_cabecera
Font: Ingenio.xyz

Aquest passat dimecres vaig assistir a la masterclass online del professor Jorge Chamorro, Enginyer especialista en depuració d’aigües sobre bons criteris en el disseny d’EDARs, mitjançant la plataforma d’e-learning Ingenio.xyz.

Va ser una xerrada d’una mica més d’una hora que, tot i començar vint minuts tard per problemes tècnics va valdre molt la pena. Sobretot pel canvi de mentalitat que ens va remarcar el professor Chamorro sobre el concepte tradicional d’EDAR: de la producció d’aigua depurada a integrar les altres dues línies, la de fangs i (si és el cas) la de biogas. És més, se’ns va convidar a fer un gir copernicà intercanviant la línia de fangs amb la de l’aigua per ordre d’importància. En definitiva, l’EDAR com una fàbrica de llots més que com una d’aigua depurada.

compost
Els llots es poden destinar a compostatge. Font: infoagro.com

I això per què? Doncs perquè si la línia de fangs funciona bé la d’aigua hi anirà al darrera. A més, l’administració actualment prioritza la quantitat d’aigua depurada pagant-ne la producció per m3 sense influència de si s’aboca per sota o per sobre dels límits establerts, descuidant així la qualitat d’aquesta. De pas també s’obvia la importància de la gestió dels fangs produïts (perquè no pagar per aquesta producció també?), considerant-los com un mer residu quan es podrien valoritzar perfectament via agricultura, compostatge o valorització energètica.

Passada la introducció més general, se’ns va explicar un bon grapat de millores (aplicades principalment al pretractament) que es poden implementar a l’hora de dissenyar una planta més versàtil que pugui afrontar canvis sobtats de càrrega per abocaments o pluges, posades en marxa, etc. Perquè si d’alguna cosa pequen la majoria de depuradores al nostre país és de rigidesa operacional.

Imatge aèria EDAR
Imatge aèria EDAR. Font: blog de Jorge Chamorro

En resum, una EDAR del segle XXI s’ha de centrar més en la producció de llots, evitant males condicions d’operació i optimitzant-ne el rendiment global, així com dissenyar-la basant-se en la versatilitat per afrontar diferents condicions en funció de canvis estacionals, desequilibris tròfics o abocaments incontrolats.

Amplia-ho:

· Depuración para principiantes: Ejemplo de flexibilidad EDAR (Jorge Chamorro)

Reflexions sobre el preu de l’aigua

factura

Aquesta és la meva factura. El cobrament és trimestral, o sigui que si vull saber el que pago exclusivament per l’aigua haig d’anar a buscar-ho a SUBMINISTRAMENT i dividir-ho per tres:

4,19€/mes 

La resta són cànons, taxes i impostos, i suposen el 81,9% del total de la factura trimestral.

Per situar-nos millor i poder comparar amb d’altres productes, el preu per metre cúbic (1000litres) és:

0,54€/m3

Sí, 54 cèntims per 1000 litres d’aigua! Ara comparem-ho amb l’aigua envasada:

330€/m3 (0,50€ per ampolla de 1,5L)

I amb d’altres productes:

4 tasses de cafè (1,2€/unitat) equivalen al pagament mensual del SUBMINISTRAMENT d’aigua.

3 bitllets senzills d’autobus (1,4€/unitat) equivalen al pagament mensual del SUBMINISTRAMENT d’aigua.

3 diaris (1,5€/unitat) equivalen al pagament mensual del SUBMINISTRAMENT d’aigua.

A tall de reflexió, paguem prou per l’aigua que rebem a casa? Tenim en compte tot el manteniment habitual de les instal-lacions, canonades, analítiques, amortitzacions i millores? No trobeu desproporcionada la part d’impostos?

Seguiré investigant…

Per saber-ne més:

· Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter

· L’Aigua, costos, preus i eficiència (Cristina de Gispert, Universitat de Barcelona. 2009)

· Preguntes freqüents del preu de l’aigua (Agència Catalana de l’Aigua. Novembre 2015)