Nuevo concepto de EDAR y criterios de diseño

ingenio_xyz_cabecera
Fuente: Ingenio.xyz

El pasado miércoles asistí a la masterclass online del profesor Jorge Chamorro, Ingeniero especialista en depuración de aguas sobre buenos criterios en el diseño de EDARs.

En ella se puso mucho énfasis en la necesidad de cambiar el concepto tradicional de EDAR y poner el foco en la produccón de lodos y no tanto en el del agua depurada. En definitiva, ver las depuradoras del siglo XXI como fábricas de lodos con la externalidad de agua depurada. Y por qué este cambio de paradigma? Pues porque si la línea de lodos funciona bien la del agua tendrá un buen rendimiento.

compost
Fuente: infoagro.com

Y un ejemplo de la absurda situación actual es que las administraciones priorizan la cantidad de agua depurada, pagando la producción por m3 y obvian el cumplimiento de los límites legales, eso es el rendimiento de la EDAR. También se minusvalora la gestión de los lodos, considerándolos como un mero residuo cuando se podrían valorizar perfectamente vía agricultura, compostaje o uso para generación de energía.

Imatge aèria EDAR
Imagen aérea de una EDAR. Fuente: blog de Jorge Chamorro

Resumiendo, una EDAR del siglo XXI tiene que centrar su esfuerzo en la producción de lodos, evitando malas condiciones de operación y optimizando el rendimiento global, así como diseñarla basándose en la versatilidad para afrontar diferentes condiciones en función de cambios estacionales, desequilibrios tróficos o vertidos incontrolados.

Continúa leyendo Nuevo concepto de EDAR y criterios de diseño

II Foro LEQUIA: reptes i oportunitats de la purificació del biogàs

Crec recordar que va ser Nicolás de Arescopachaga, investigador de CETAQUA, que va dir que la tercera línia (la primera és la de l’aigua i la segona la de fangs), la del biogàs era la gran oblidada quan es presenten els esquemes generals d’una EDAR. I té raó, per què de fet si ens posem a investigar no totes les EDAR tenen aquesta línia. De fet depèn de l’existència d’un procés de digestió anaerobia dels llots que generi aquest biogàs, cosa que només passa si el volum a tractar és prou gran perquè que valgui la pena que existeixi.

Però això va ser quasi al final de la jornada. Comencem.

normativa-fangs
La segona ponència, sobre l’aplicació d’hidrocarburs, va tenir un grau elevat de crítica cap a l’administració central

Les dues primeres ponències, més enllà dels diferents temes tractats, van tenir en comú una crítica important cap a les administracions. En el primer cas per no ser prou valentes per incentivar el desenvolupament de la gestió de residus agroalimentaris lligats a la producció de biogàs (fins a 20 anys en altres països); en el segon criticant de forma explícita l’intromissió del govern central sobre l’administració catalana i la seva maldestra legislació al respecte.

Més enllà de la política (que malauradament cal tenir en compte) la tercera ponència va ser una interessant aplicació sobre la digestió anaerobia centralitzada a la comarca del Maresme. A manca de valoritzar-ne l’augment de biogàs resultant per autoconsum l’experiència pilot ja és un èxit. Alguns números:

· Estalvi 12000 euros/mes de mitjana.

· Reducció significativa de llots a nivell global.

· Increment en la producció de biogàs en un 275%.

maresme-edars
Fernando Cabello, del Consell Comarcal del Maresme, explicant la situació de les EDAR implicades en el projecte

La segona tanda de ponències es va basar en els avenços fets per diverses universitats a l’hora de purificar el biogàs (augmentar-ne el % de metà, reduir-ne el CO2 o eliminar els siloxans). Diferents ponents de les universitats de Girona, Valladolid o Autònoma van anar desgranant les seves propostes encara incipients però algunes de molt reixides, com la utilització de microalgues i comunitats bacterianes per augmentar mitjançant fotosíntesi la producció de metà i eliminació de la fracció de CO2 (aconseguint fins a una puresa del 95% de metà en el biogàs).

algues-cultius
Algues. Imatge de Renogalia

La proposta de Jesús Colprim, del LEQUIA, sobre piles bioelectroquímiques mereix un capítol a part per la seva originalitat i potencial futur.

bioelectroquimica
Pila bioelectroquímica. Imatge de LEQUIA

Finalment, a la tarda es van desenvolupar les ponències relacionades en l’àmbit de l’empresa. En la primera Pilar Icaran d’AQUALIA va explicar-nos de forma amena el projecte SMART Green Gas (no exempt de polèmica entre la ponent i un actiu participant del públic) relatiu a la generació i aplicació de biocombustibles per a cotxes i que ja funciona a Jerez.

Tot seguit Àngel Freixó, de CREATECH360, va insistir en la necessitat de la rendibilitat econòmica perquè els projectes relacionats en codigestió i producció de biogàs tirin endavant. A més, també posà èmfasi en els dos factors clau per obtenir un biogàs de qualitat: aconseguir un enriquiment (passar de CO2 a CH4) i purificació (augmentar el % de CH4 a la mescla final) òptims.

El tercer ponent de la tarda, el Sr. Arescopachaga, ens va desgranar les diferents línies d’actuació de l’incipient projecte COSIN, a banda de fer-nos reflexionar sobre la idea que he comentat a l’inici d’aquest post. També ens va  parlar de la necessitat d’un futur estàndard unificat europeu sobre la injecció de gas en xarxa, el temps dirà…

planta-biometa

L’explicació de diferents projectes fets realitat a la indústria va tancar les ponències empresarials de la mà de Joaquín Reina, d’Energy & Waste S.L.

A valorar en conjunt, una jornada molt profitosa, ben organitzada i dinàmica (em vaig oblidar de completar l’enquesta!) que m’ha donat una visió més completa de tot plegat. La tercera línia és la peça que em faltava al meu esquema global de processos de depuració d’aigües residuals. Un nou camí obert per seguir aprenent i qui sap si aplicar-ho en un futur…

Amplia-ho a:

· II Foro LEQUIA de transferencia tecnológica en el campo del agua: Retos y oportunidades de la purificación de biogás

· Revisión de las principales tecnologías de purificación de biogás (Moreno, Gropelli, Campanella. Ciencia y Tecnología. 2010)

· Digestión anaeróbica (Wikipedia)

· Valorización energética: producción de biogás mediante co-digestión anaerobia de residuos/subproductos orgánicos agroindustriales (AINIA centro tecnológico)

Tres dies de desembre

Des d’avui fins divendres es porten a terme per part del LEQUIA i l’ICRA una sèrie d’actes en el marc de la depuració i potabilització d’aigües:

icra

Dimecres 14:

La tesi Decision-support for adaptive and sustainable urban wastewater system management in the face of uncertainty, de l’Antonia Hadjimichael i que es presentarà al Parc Científic i Tecnològic de la UdG.

Una oportunitat per aprendre sobre com ens podem adaptar a l’hora de prendre decisions en contextos d’incertesa. La creixent irregularitat en les precipitacions al nostre país així com el període de sequera hidrològica actual, obliguen a actuar en aquest sentit. Les eines de suport a la presa de decisions per una millor gestió dels sistemes de sanejament en són un bon exemple.

Dijous 15:

El «II Foro LEQUIA de transferencia tecnológica en el campo del agua«, on es presentaran nous avenços en la purificació del biogàs, s’explicaran casos pràctics, es discutirà el potencial d’aprofitament energètic, etc.

programa-foro-lequia

Davant l’estalvi energètic que proporcionen els sistemes anaerobis de depuració lligats a la producció de biogàs, és de sentit comú potenciar-ne l’aprofitament. En aquest fòrum se’n presentaran les principals novetats.

Divendres 16:

El seminari «Determinación de los rendimientos de eliminación de microcontaminantes en el proceso de EDR en la ETAP del Llobregat«, del Dr. Wolfgang Gernjak a la la sala d’actes de l’ICRA.

Els microcontaminants són substàncies tòxiques a molt baixes concentracions, persistents en el temps i amb una alta capacitat d’acumulació en els éssers vius. Gràcies als majors nivells de detecció dels aparells de medició i anàlisi, és un camp on s’està començant a dedicar amplis esforços per a la seva detecció i eliminació de l’aigua.

Tenim tres grans grups de microcontaminants:

· Els farmacèutics i d’higiene personal (antibiòtics, hormones, medicaments, etc.)

· Els provinents d’usos agropecuaris (pesticides, fertilitzants, etc.)

· Els industrials o domèstics (detergents, pintures, lubricants, etc.)

activated_carbon
Carbó actiu per l’eliminació de microcontaminants

Ara per ara només existeix una directiva europea relativa a aquests contaminants emergents, però amb la preocupació sanitaria i ambiental en augment és bastant probable l’avenç en aquest camp durant els propers anys.

 

Per saber-ne més:

· «Desenvolupament d’un sistema de suport a la decisió ambiental per a la gestió de les infraestructures hidràuliques, amb l’objectiu de garantir la qualitat de l’aigua a la Conca del Besòs» (Tesi de Francesc Devesa)

· Projecte SMART Green Gas de SEAT i Aqualia (Video)

· «El LEQUIA lidera un proyecto para mejorar la purificación del biogás de depuradoras» (iAgua)

· «Microcontaminantes emergentes en aguas: tipos y sistemas de tratamiento» (Patiño, Díaz, Ordóñez. Universidad de Oviedo)

· «Adaptación de una planta de tratamiento de aguas para la eliminación de microcontaminantes emergentes» (Presentació de Julen Cabero. Grup Suez)

· Directiva 2013/39/UE sobre substàncies prioritaries (pdf)

iWater (i III): visites a les EDAR (R3Water)

CASTELL D’ARO

20161117_115450
Decantador de l’EDAR de Castell d’Aro

El tractament terciari d’aquesta EDAR consta de 3 elements:

· Filtració mitjançant filtre de sorra.

· Desinfecció per UV.

· Cloració mitjançant hipoclorit.

L’aigua provinent del decantador secundari té entre 5-10 NTU; amb la filtració s’aconsegueix reduir entre 1 i 2 unitats aquesta terbolesa, cosa que a primera vista no sembla massa però és suficient perquè el procés de desinfecció per UV sigui eficient.

A aquest tractament terciari funciona 24/7 durant els mesos de Maig a Setembre i que subministra aigua regenerada a demanda dels usuaris (cultius i camps de golf).

A sota podeu veure una galeria de fotos d’un filtre de sorra treballant, un altre on se li aplica un contrarrentat i un tercer buit esperant el seu torn:

Un cop explicat el funcionament de l’Estació Regeneradora d’Aigües o ERA (al tractament terciari també se’l pot anomenar així ja que treballa com una unitat independent de l’EDAR), vam entrar en les tecnologies pròpies del projecte R3Water existents a Castell d’Aro: aquaBio i DosControl.

img_20161117_111907
L’analitzador aquaBio per dins

Com ja vaig explicar en un post anterior, aquaBio (ADASA) proporciona un anàlisi en continu de patògens (E. coli i coliformes fecals) per fluorescència i absorbància. El temps de detecció es troba entre les 3 i 12 hores, molt inferior a l’analítica tradicional per laboratori (24-96 hores), dotant així d’una capacitat de resposta de l’ERA molt superior de cara als seus demandants.

img_20161117_112710
Ernest Mejías de TEQMA explicant DosControl

Complementant-se a aquaBio tenim DosControl (TEQMA), la tecnologia de control en el procés de desinfecció. Així, en funció dels paràmetres que li pugui donar aquaBio, DosControl donarà l’ordre de dosificació correcta per a la desinfecció de la posterior aigua regenerada.

Acabades les presentacions i anant cap a l’autocar per dirigir-nos a la següent EDAR encara vam poder veure la distribució de l’aigua en flux pistó, augmentant el temps de contacte amb el clor abans de ser impulsada 5 km amunt per regar els camps de blat de moro de Solius:

img_20161117_115238

LA BISBAL

20161117_124632

Em va cridar l’atenció de la presència d’un MBR en una EDAR municipal com la de La Bisbal. Després ens van explicar que en un primer moment aquesta disposava d’un tractament secundari convencional però que a l’hora d’ampliar-la, per problemes d’espai, es va decidir per aquesta opció i no per una segona línia. Immediatament em va venir al cap l’EDAR de Riu Sec de Sabadell com a exemple similar.

Un exemple de com treballen les membranes de fibra buida (hollow fiber) d’un sistema MBR:

https://youtu.be/d0bcPBjNz2g

En aquesta EDAR hi ha instal·lat AQUATRACK, un sistema de monitoratge en continu d’ampli espectre de contaminants. En aquest cas la detecció és immediata però ens caldrà d’un analitzador per concretar exactament de quin patògen o contaminant orgànic es tracta.

Per acabar, l’aigua que entra a l’EDAR passa tota pel sistema MBR, i només és derivada a la línia convencional si a la línia MBR s’arriba al màxim de cabal projectat.

EMPURIABRAVA

La tarda la vam dedicar íntegrament a l’EDAR d’Empuriabrava, on se’ns va explicar Optimedar.

img_20161117_160950

Aquest sistema de control s’adapta al que vol l’explotador, tant si funciona mitjançant on/off com si ho fa per variadors de freqüència.

[wpvideo GzYaYiXy]

L’EDAR consta de 2 plantes independents, una més extensa i antiga i una altra de compacta que és la que funciona habitualment durant l’any. L’antiga consta de dues línies i actua de suport en èpoques estivals.

El tractament terciari disposa d’unes llacunes d’afinament que fan de pulmó (el temps de retenció és de 6-8 dies a l’hivern i de 2-4 dies a l’estiu) i principalment s’hi eliminen patògens. Llavors l’aigua passa a un sistema d’aiguamolls artificials fet de 3 cel·les (80 cm. de profunditat) i a una llacuna natural, l’estany Europa (40 cm.) on l’aigua s’infiltra per gravetat i va a parar a les bombes d’impulsió que la portaran a l’espai protegit dels Aiguamolls de l’Empordà per a diferents usos.

img_20161117_164339
Llacunes d’afinament a l’EDAR d’Empuriabrava

I fins aquí la jornada pràctica de R3Water. Un 10 a l’organització per com ha preparat aquest dia. A mi m’ha servit per fer un petit tast del que s’està movent a l’entorn de la reutilització i la seva importància creixent a curt i mitjà termini.

iWater (y III): visitas a las EDAR (R3Water)

CASTELL D’ARO

20161117_115450
Decantador secundario de la EDAR de Castell d’Aro

El tratamiento terciario de esta EDAR consta de 3 elementos:

· Filtración mediante filtros de arena.

· Desinfección por UV.

· Cloración mediante hipoclorito.

El agua proveniente del decantador secundario tiene entre 5-10 NTU; con la filtración se consigue reducir entre 1 y 2 unidades la turbidez, suficiente para que el proceso de desinfección por UV sea efectivo.

Este tratamiento terciario funciona 24/7 durante los meses de Mayo a Septiembre y suministra agua regenerada a demanda de los usuarios, principalmente cultivos y campos de golf.

Explicado el funcionamiento de la Estación Regeneradora de Aguas o ERA (al tratamiento terciario también se lo puede denominar así puesto que trabaja como una unidad independiente de la EDAR), entramos en las tecnologías propias del proyecto R3Water existentes en Castell d’Aro: AquaBio y DosControl.

img_20161117_111907
El analizador aquaBio por dentro

Cómo ya expliqué en una entrada anterior, aquaBio proporciona un análisis en continuo de patógenos (E. coli y coliformes fecales) por fluorescencia y absorbancia. El tiempo de detección se encuentra entre las 3 y 12 horas, muy inferior a la analítica tradicional por laboratorio (24-96 horas), dotando así de una capacidad de respuesta a la ERA muy superior de cara a sus usuarios.

img_20161117_112710
Ernest Mejías de TEQMA explicando DosControl

Complementándose a AquaBio tenemos a DosControl, la tecnología de control del proceso de desinfección. En función de los parámetros que le de AquaBio, DosControl dará la orden de dosificación correcta para la desinfección del agua regenerada.

Acabadas las presentaciones y yendo hacia el autocar para dirigirnos a la siguiente EDAR todavía pudimos ver la distribución del agua en flujo pistón, aumentando el tiempo de contacto con el cloro antes de ser impulsada 5 km arriba para regar los campos de maíz de Solius:

img_20161117_115238

LA BISBAL D’EMPORDÀ

20161117_124632

Me llamó la atención la presencia de un MBR en una EDAR municipal como la de La Bisbal. Después nos explicaron que en un primer momento esta disponía de un tratamiento secundario convencional pero que cuando se proyectó su ampliación, por problemas de espacio la administración optó por las membranas. Otro ejemplo a nivel municipal de presencia de MBR es la EDAR de Riu Sec en Sabadell.

En esta EDAR hay instalado AQUATRACK, un sistema de monitorización en continuo de amplio espectro. En este caso la detección es inmediata pero nos hará falta un analizador para concretar exactamente de qué patógeno o contaminante se trata.

EMPURIABRAVA

La tarde la dedicamos íntegramente a la EDAR de Empuriabrava, donde se nos explicó el funcionamiento de Optimedar.

img_20161117_160950

Este sistema de control se adapta a lo que quiere el explotador, tanto si funciona mediante on/off como si lo hace por variadores de frecuencia.

La EDAR consta de 2 plantas independientes, una más extensa y antigua y otra compacta que es la que funciona habitualmente durante el año. La antigua consta de dos líneas y actúa de apoyo en épocas estivales.

El tratamiento terciario dispone de unas lagunas de afino que hacen de pulmón (el tiempo de retención es de 6-8 días en invierno y de 2-4 días en verano) donde principalmente se eliminan patógenos. Luego el agua pasa a un sistema de humedales artificiales hecho de 3 celdas (80 cm. de profundidad) y a una laguna natural, el estanque Europa (40 cm.) donde el agua se infiltra por gravedad y las bombas de impulsión la enviarán al espacio protegido de los Humedales del Empordà.

img_20161117_164339
Llacunes d’afinament a l’EDAR d’Empuriabrava

Y hasta aquí la jornada práctica de R3Water. Un 10 a la organización, a mí me sirvió para empezar a ver lo que se mueve en el mundo de los terciarios aplicados a la reutilización.